смешни вицове 
Начало        Вицове        Новини        Снимки        Колажи        Истории        Съвети        Въпроси
 
Вицове

Меню

Политика и правила на сайта
 

Права


    Съдържанието на сайта A-Vicove.com, което е създадено от нас, е под защита на Закона за „Авторските и сродните им права” и всяко копиране и разпространение с търговска цел, без да бъдем уведомени, е забранено. Можете да копирате това съдържание единствено за лично ползване. В същото време на сайта има информация, която е събирана от други сайтове в Интернет. Това съдържание е свободно от авторски права. Например вицовете в огромната си част са народно творчество. При събирането на тази информация, сме се стремили да не увреждаме чужди авторски права. Ако вие смятате, че сте легитимен автор върху някаква част от материала, който се съдържа на някоя от страниците на сайта и който погрешка е поставен от нас, можете веднага да ни информирате и ние ще премахнем този матерал.
A-Vicove също така, не носи отговорност, ако някой е почувствал че са му причинени морални, психически или физически щети от някой материал публикуван на сайта или от други сайтове към които A-Vicove има връзка.Събиране на данни


    Ние не събираме, не продаваме и не разменяме лична информация като имена или email адреси от нашите посетители, която е придобита от посещението им на сайта или от контакта им с нас. На сървъра се събира единствено стандартна статистическа информация като IP адреси, посетени файлове, тип браузер, от кои сайтове е дошъл посетителя и др. подобни. Това ни помага да се води статистика , да се отстраняват проблеми или да се администрира сайта и за нищо друго.Връзки


    A-Vicove.com съдържа връзки, които водят към други сайтове. Тези сайтове могат да имат собствена политика, която е различна от нашата. Ние не носим отговорност за практиките или съдържанието на тези сайтове. Всеки посетител би могъл, ако желае, да се запознае сам с конкретната, собствена политика на всеки един от тези сайтове.Промяна


    Запазваме си правото да променяме тази политика. Всяка една промяна ще бъде своевременно публикувана на тази страница.Контакт


    Ако имате някакви въпроси, свързани с тази политика или по някаква друга тема, която ви интересува, можете да се свържете по всяко време с нас тук.


 
 
 
 
 
 
За нас             Контакт             Политика
A-Vicove.com  Де що има права - запазени